CSS
Follas de Estilo en Cascada
Calvin fora

Externamente

Podemos definir CSS nun archivo externo empregando:

<!doctype html >
<html >
<head>
<title>Exemplo de estilos CSS nun arquivo externo</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css" media="screen" />

</head>