<html> <head> <title> Bicicletas eléctricas /title> <meta name="author" content="Nacho <meta name="Keywords" content="Iniciaci�n a CSS" > <meta name="descripion" lang="en" content="Exemplo de varias columnas con flex"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="exame.css"/></head> <body> <div id="titEsq">CSS </div> <div id="divTitulo"> Follas de Estilo en Cascada </div> <div id="rss"> </div> <div id="contenedor"> <div id="divMenu"> <ul id="menu"> <li class="subra" > <a href="introduccion.html">Introducci�n a CSS </a></li> <!--DESPLEGABLE MENU <li> <a href="externamente.html"> Definir os estilos </a> <ul> dentro do li anterior <li> <a href="externamente.html">Externamente </a> </li> <li> <a href="internamente.html">Internamente </a> </li> </ul> </li> --> <li> <a href="externamente.html">Externamente </a> </li> <li> <a href="internamente.html">Internamente </a> </li> </ul> </div> <div id="dereita"> Empregaremos CSS para separar os contidos da nosa p�xina web da presentaci�n da mesma. Mesmo poderemos ter varias presentaci�ns para uns contidos �nicos <img id="caras" src="caras-calvin.jpg" alt="caras calvin"/> </div> <div id="contido"> <h2> Introducci�n a CSS: </h2> <p> <ul> <li>O HTML est� baseado na definici�n de estilos l�xicos (sem�ntica e estructura) que se centran m�is no contido (tipo) da informaci�n que na s�a presentaci�n.</li> <li>As follas de estilo en cascada (CSS) proporcionan un control sobre a presentaci�n final do documento. </li> <li> Recom�ndase o uso de follas de estilo frente �s cl�sicas etiquetas de presentaci�n (FONT, & ) </li> <li> Exemplos: <ul> <li> p { background-color: green; } </li> <li> ul li a { width:200px;} </li> </ul> </li> </ul> </p> </div> </div> <footer> Negreira Lab. 2017. Copyright. </footer> </body> </html>