CSS
Follas de Estilo en Cascada

Internamente

Os estilos defínense nunha zona específica do propio documento HTML. Emprégase a etiqueta <style> de HTML e somente se poden incluir na cabeceira do documento (só dentro da sección <head>).

<head>
<title>Exemplo de estilos CSS no propio documento</title>

<style type="text/css">
p { color: black; font-family: Verdana; }
</style>

</head>