CSS
Follas de Estilo en Cascada
Empregaremos CSS para separar os contidos da nosa páxina web da presentación da mesma. Mesmo poderemos ter varias presentacións para uns contidos únicos caras calvin

Introducción a CSS: